Yazılım

İnsan Kaynakları Yazılımı

Bulut İnsan Kaynakları Yazılımı

İnsan kaynakları yazılımı profesyonel bir şekilde yönetilen ve kurumsallaşmayı hedeflemiş şirketlerin karışık süreçlerden kurtulabilmesini sağlayan ve zamandan tasarruf ederek iş gücünün daha etkin kullanılmasını sağlamayı hedefleyen bir yazılımdır. Bu amaçlara yönelik olarak bilgisayar Hakan Bilgi Teknolojileri yazılımcıları tarafından kullanıma sunulan programlar bu yazılım, insan kaynaklarında daha az personelle çalışabilmeyi mümkün kılarken kâğıt, dosya gibi ihtiyaçları ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.  Aylık olarak her personel için hazırlanan bordro ve pusula belgelerinin personelin çalışma sürelerini net olarak ifade edememektedir. Bu durumun ortaya koymuş olduğu açıklık sebebinin art niyet ile kullanılmasını engellemek için bordro ve puantaja ek olarak çalışma saatlerini, mesaileri, izinleri, raporlar ve resmi tatilleri içeren “ücret pusulası” olarak adlandırılan bir belge hazırlanmaktadır. İşe alma süreçleri de dâhil olmak üzere,

  • Firma ve Şube bilgileri
  • Çalışanların özlük bilgileri,
  • Bordro ve çalışma saatlerinin yer aldığı ücret pusulası,
  • Avans ödemeleri,
  • İzin ve Rapor süreçleri,
  • Mesai İşlemleri
  • Rapor süreleri
  • Aldıkları görevleri
  • Hizmet içi eğitim süreçlerini
  • Masraflarını şirkete özel düzenlenen yazılımlarla takip etmeyi kolaylaştırıyor.

İnsan Kaynakları Yazılımı İle Daha Hızlı Sonuç Alınıyor

İnsan kaynakları yazılımı kullanılan şirketler, kullandıkları şirkete özel yazılımlarla işyerinde çalışmakta olan veya çalışmak üzere başvuru yapan adayların sahip olduğu mesleki deneyimler, okul mezuniyetleri-yılı, cinsiyeti, mesleği, ikamet bölgesi gibi özelliklerini çok kısa sürede dijital raporlama haline getirerek dosyalama yapılmasına olanak sağlıyor. Bu sayede daha hızlı sonuçların alınması mümkün olurken, işyeri verimliliği de önemli ölçüde artıyor.

İnsan Kaynakları Yazılımı İle Sağlanan Avantajlar

İşe alım ve yönlendirme süreçleri: İnsan kaynakları yazılımlarının sağladığı avantajlar arasında iş başvurularının değerlendirilmesi öncelikli öneme haizdir. Yazılım sayesinde iş başvurularını inceleyebilir, emsalleriyle kıyaslayabilir ve şirketinize özel bir CV havuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca başvuru yapan kişilere davet yollayabilir, mülakat görüşmelerini ayrı ayrı sayfalarda düzenleyerek başvurular arasında anlık kıyaslamalar yapabilirsiniz. Böylece işe alım sürecini profesyonelce yönetebilir, işe alımları doğru departmanlarda görevlendirebilirsiniz.

Çalışanların Bordro Düzenlemeleri

Farklı evraklara ve ayrıntılara boğulmadan şirket çalışanlarının maaş ve hak edişlerini yasal ve güncel mevzuat çerçevesinde hesaplayabilir, çalışan ile ilgili ekleme ve kesintileri aynı dosya üzerinde düzenleyebilir, sistem aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

Muhasebe Düzenlemeleri

Şirketler kullanacakları insan kaynakları yazılımıyla personel giderlerini otomatik muhasebe işlemleriyle yapabilir, kadro ve çalışma koşullarına uygun olarak gider merkezlerine dağıtım anahtarları vasıtasıyla giderlerin dağıtımını gerçekleştirebilirler. Geliştirilen yazılım Luca muhasebe uygulamasıyla entegreli çalışabilmesi sayesinde giriş bilgilerini anlık sunmaktadır.

Puantaj ve devamlılık

İnsan kaynakları yazılımlarında bulunan bordro modülüyle, personele ait devam kontrol cihazını entegre ederek çalıştırmak mümkündür. Bu yolla günlük dijital çizelgeler elde edebilir, buna yönelik hazırlıklar üzerinde çalışabilirsiniz. Ayrıca çalışanların performans ve devamlılık süreçlerini dijital ortama taşımak suretiyle verimliliği artırabilirsiniz.

Raporlama

Rapor bildirimlerinin aksatılmasından kaynaklı olarak yüklü miktarlarda cezalar kesilebilmektedir. Personel raporlarının sisteme tanıtılması ve muhasebeye bildiriminin yanı sıra bordroya da otomatik girilmesi için Luca entegresi sağlanmıştır.

İzin

Personel izinlerinin yönetime sunulması ve izinli olan personellerle kıyaslanabiliyor olması personel izinlerinin bir düzen oluşturmasına imkan sağlamaktadır.

Avans

Personellere verilen avansların tutulması ve bunun bordroya işlenmesinde muhasebeye bildirilme işleminin sağlanması

Mesai

Resmi tatillerde çalışmaların belirlenmesi ve bu kişilere tanımlanan mesailerin çalışma saatlerine yansıtılması sağlanmıştır.

Kurumsal Müşteri
Teslim Edilen Proje
Kişilik Aile
Yıllık Tecrübe